Assalamualaikum,

Tambahan daripada kursus Kejuruteraan Komputer, berikut ialah peluang kerjaya yang boleh anda ceburi jika berminat dengan kursus ini. Semua berikut disimpulkan daripada kaitan matapelajaran yang diambil dan daripada pengalaman rakan-rakan seperguruan.


Image taken from amazon’s sites.

Teknik Pengaturcaraan C + Teknik Pengaturcaraan 2 + Struktur Data + Senibina Komputer + Kejuruteraan Perisian + Mikropemproses + Sistem Pengendali (Operating System) + Rangkaian Komputer (Computer Network) + Sistem Komputer dan Multimedia + Mikropengawal (Micro-controller) + Topik Khas Sistem Komputer + Perkomputeran Lanjutan + Sistem Masa Nyata (Real-Time System) + Topik Khas Kejuruteraan Komputer

= Network Engineer or
IT Engineer or System Analyst
Antivirus Analyst
Digital Forensic Analyst
Network Security Analyst
IC Programmer

—————————–

Asas Kejuruteraan elektrik + Teori Litar + Elektronik Digit + Peranti Elektronik + Litar Elektronik + Sistem Digit + Asas VLSI Digit + Makmal Tahun 4 + Prinsip Perhubungan + Pemprosesan Isyarat Digit (Digital Signal Processing) + CAD dan Rekabentuk ASIC + Pemprosesan Imej (Image Processing) + Kepintaran Buatan (Artificial Intelligence)

= Layout Engineer
Electronic Engineer
C Programmer

—————————–

Bengkel Kejuruteraan Elektrik + Instrumentasi dan Pengukuran Elektrik + Teknologi Elektrik + Kawalan:Permodelan dan Simulasi + Teori Medan Elektromagnet

= Electrical Engineer

* Mata pelajaran yang lain seperti Bahasa Inggeris, Matematik, Pengurusan adalah untuk menyokong attribute tambahan kurusus engineering ini.

Sesiapa ada tambahan sila beritahu, saya boleh kemaskinikan senarai di atas. Okies. Selamat Belajar dan bekerja. 🙂

Post Yang Berkaitan