Video cara menyenaraikan fail dalam satu notepad

Hai semua,

Jika anda mempunyai satu folder yang penuh fail-fail anda dan anda perlu senaraikan nama untuk setiap fail tersebut, adalah melecehkan jika terpaksa menyalin satu persatu. Namun, terdapat cara yang amat mudah untuk menyenaraikan nama fail-fail tersebut. Ikuti video berikut untuk menyalin nama fail ke dalam satu fail teks iaitu notepad.

Antara command atau sintaks lain yang boleh digunakan untuk senaraikan fail adalah :
Asas : [drive letter]:\[folder] > [nama fail.txt]
Tambahan :
/a – senaraikan mengikut attribut tertentu
/b – menggunakan format asas (tiada maklumat atau summary dimasukkan)
/c – memaparkan tanda koma untuk ribuan.
/d – fail disenaraikan mengikut kolum
/l – menggunakan huruf kecil semua.
/o – memaparkan fail mengikut susunan tertentu
/q – memaparkan owner fail tersebut
/s – memaparkan fail dalam direktori tertentu dan semua subdirektori
/t – memaparkan fail mengikut susunan masa sama ada tarikh dicipta, modify, last akses
/w – fail disenaraikan mengikut kolum

Ok.

Post Yang Berkaitan